U organizaciji Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 18. i 19. rujna 2020.god održana je Međunarodna konferencija o palijativnoj skrbi pod nazivom "Ostani uz mene". Zbog epidemije koronavirusa i poštivanja važećih epidemioloških mjera, konferencija je, najvećim dijelom, bila virtualnog karaktera. 

U petak, 04.09.2020. u Zagrebu, održan je sastanak CEPAMET-a i IMPHACT vodećeg projektnog partnera. Sastanku su prisustvovali doc.dr.sc. Marijana Braš, dr.med., prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med. i mr.sc.Mihovil Štimac,dipl.oec. Za potrebe IMPHACT projekta centar CEPAMET uključiti će se u organizaciju edukacija predviđenih projektom. Na sastanku su dogovorene i pojedinosti oko studijskog putovanja projektnih partnera u Poljsku.