U sklopu projekta prekogranične suradnje iz programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro - IMPHACT u Dom zdravlja Ljubuški, točnije u Centar za palijativnu skrb - Hospicij božanskog milosrđa je izvršena isporuka sterilizatora.
 
Nakon provedene procedure javne nabavke po PRAG procedurama, najpovoljniji ponuditelj je bila tvrtka Adrialine d.o.o. iz Banja Luke, a vrijednost sterilizatora je 2.450,00 KM bez PDV-a.
 
Kako smo i ranije izvještavali, Dom zdravlja Ljubuški uspješno i u ostavljenim rokovima, izvršava sve planirane aktivnosti u sklopu ovoga projekta prekogranične suradnje. Osim nabavke medicinske opreme, u narednom periodu nam predstoji sastanak projektnih partnera u Podgorici, organizacija edukativnih radionica za ciljane skupine (soc. radnike i članove obitelji palijativnih bolesnika) i prezentacija projektnih aktivnosti predstavnicima nevladinih organizacija te predstavnicma vlasti na lokalnoj i područnoj razini.
 
Uprava Doma zdravlja Ljubuški