Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma  („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj  Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu robe “KIRURŠKI KONCI”

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave robe „SANITETSKI I POTROŠNI MATERIJAL“,  Ravnatelj JU Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave robe „REAGENSI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE ANALIZE KRVI I URINA“,  Ravnatelj JU Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom postupku javne nabave robe „POGONSKO GORIVO“,  Ravnatelj JU Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.