Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)i članka 27. Statuta Društva, a postupajući po Preporuci imenovanih članova Povjerenstva, u otvorenom  postupku javne nabave građevinskih radova „REKONSTRUKCIJA ODJELA LABORATORIJA I ODJELA PEDIJATRIJE DOMA ZDRAVLJA LJUBUŠKI“,  Ravnatelj Dom zdravlja Ljubuški donio je ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma  („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj  Doma zdravlja Ljubuški, donio je O D L U K U o prihvatu ponude za nabavu robe “POSUDE ZA INFEKTIVNI OTPAD

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 5. stavak 2. točka b. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma  („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, donio je ODLUKU o prihvatu ponude za nabavu usluge "VERIFIKACIJA UREĐAJA"