Zakonom o javnim nabavama BiH (Sl. glasnik BiH br. 39/14), od 19. svibnja 2014. godine, koji je stupio na snagu 27. svibnja 2014. godine, a počeo se sukladno članku 125. stavak 1. primjenjivati dana 27. studenoga 2014. godine u svim područjima koje isti regulira došlo je do velikih promjena. Nakon usvajanja Zakona uslijedilo je donošenje brojnih podzakonskih akata, koji su precizno definirali sve procedure vezane za postupke javnih nabavki.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak 3, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH!''. broj: 39/14), članaka 11. i članka 16. stavak 1. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u JU Dom zdarvlja Ljubuški broj: 1086/14 i Članka 29. Statuta, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 7-2/20 od 03. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave robe "SISTEM ZA KORIŠTENJE TOPLINSKE ENERGIJE SA UGRADNJOM", Ravnatelj ustanove je donio:ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u  postupku javne nabave robe " Nabava rendgenske cijevi i zamjena" .

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku " Nabava usluge stavljanja izvan pogona ionizirajućeg zračenja".