Na temelju Članka 64. stavak (1) točka b), Članka 70. stavak 13. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), članaka 11. i članka 16. stavak 1. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u JU Dom zdravija Ljubuškt broj: 1086/14 i članka 27. Statuta, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: i312-2/19 od 15.listopada 2019. godine, u postupku javne nabave javne nabave robe - „Loživo gorivo", Ravnatelj ustanove je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Na temelju članka 14. stavalt (1), članka 18. stavak (1), članaka 87. stavak (2), 88. i 89. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Članka 11. i članka 16. stavak 1. Pravilnika o internim procedurama i postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Domu zdravija Ljubuški broj: 1086/14 i članka 29. Statuta, a postupajući po Zahtjevu/prijedlogu za pokretanju postupka broj:1273/2019 od 03. listopada 2019. godine.

Na temelju članka 90. i članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članka 5. stavak 2. točka b Pravilnika o postupku izravnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14) i članka 29. Statuta, a na temelju prikupljenih ponuda, Ravnatelj ustanove Doma zdravlja Ljubuški, donio je odluku.