AKAZ Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Agencija je uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/07) koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 13.04.2005.god. i na sjednici Doma naroda od 29.07.2005. godine.

Dom zdravlja Ljubuški je, kao vodeći partner, sudjelovao u međunarodnom projektu prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora pod nazivom: Q-Access HC. Projekt se bavio poboljšanjem kvalitete pristupačnosti i poboljšanja zdravstvene skrbi u prekograničnom području Jadranskog zaleđa. Partner projekta u RH je Dom zdravlja Metković. Trajanje projekta je bilo 20 mjeseci, a projektne aktivnosti su dovršene 31. siječnja 2019. godine.