Logo za članak

Unatoč pogoršanju epidemiološke situacije na našem području, Dom zdravlja Ljubuški nastavlja s redovitim aktivnostima u sklopu Interreg IPA projekta prekogranične suradnje – IMPHACT. U petak, 2. listopada 2020. godine je održan prvi sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici svih projektnih partnera. Iako je bilo planirano da se sastanak održi u Ljubuškom, zbog nepovoljnje epidemiološke situacije sastanak je održan u online formi, preko GoTo Meeting aplikacije.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjem napretku projekta za svakog projektnog partnera te pripremi prvog administrativnog i financijskog izvješća, pošto je 30. rujna završilo prvo izvještajno razdoblje. Ito tako, projektni partneri su ukratko prezentirali planirane aktivnosti za naredni period te se dotakli komunikacijskih aktivnosti, kako bi zadani planovi bili ostvareni i u tom pogledu.

Slijedom projektnih aktivnosti, nakon provedenog ispitivanja tržišta, pripreme tenderske dokumentacije, potpisom ugovora dovršena je procedura angažmana vanjskog suradnika za javne nabavke u sklopu projekta IMPHACT. Za vanjskog suradnika za javne nabave Dom zdravlja Ljubuški je angažirao gosp. Josip Milas, dipl. pravnika iz Mostara koji ima dugogodišnje iskustvo u javnim nabavama te je do sada sudjelovao na sličnim poslovima na nekoliko projekata prekogranične suradnje. Odmah nakon potpisa Ugovora je obavljen radni sastanak na kojemu je gosp. Milas od strane članova projektnog tima Doma zdravlja Ljubuški upoznat s predstojećim aktivnostima i zadanim rokovima za njihovo provođenje.

Josip Milas

Nadamo se kako ćemo i dalje, unatoč velikoj neizvjesnosti koje nam nosi pandemija novog koronavirusa, nastaviti realizirati naše planove i radne zadatke u projektu IMPHACT, odnosno nabaviti kvalitetnu medicinsku opremu i organizirati stručne edukacije te na taj način poboljšati kvalitetu skrbi našim bolesnicima, a na poseban način palijativnim bolesnicima, što je glavni cilj ovoga projekta.