U sklopu projekta prekogranične suradnje iz programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro - IMPHACT u Dom zdravlja Ljubuški, točnije u Centar za palijativnu skrb - Hospicij božanskog milosrđa je izvršena isporuka sterilizatora.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku o izmjeni i dopuni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH koja se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine.