DOM ZDRAVLJA  LJUBUŠKI
DR. ANTE VUKŠIĆA 3
88320 LJUBUŠKI

Ljubuški, 13. ožujka 2020. god.

SVIM  MEDIJIMA

VAŽNA OBAVIJEST

        

Sukladno naredbama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva FBiH i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva ŽZH u Domu zdravlja Ljubuški se OD PETKA 13. OŽUJKA 2020. GODINE DO DALJNJEG, na preglede i dijagnostičke pretrage po svim službama primaju samo HITNI BOLESNICI.                                                                                            

Nakon četiri godine boravka  u Hospiciju Božanskog Milosrđa u Ljubuškom u kojeg je ušao sa dijagnozom neizlječive bolesti, danas 48-godišnji Dragan Paradžik kao zdrav čovjek započinje novi život, u novosagrađenom  domu čiju obnovu i ponovnu izgradnju je potaknula glavna medicinska sestra u hospiciju Marijana Mucić uz svesrdnu pomoć mnogobrojnih dobrih ljudi kojima se obraćala.