Capturse

Kako smo i ranije informirali našu javnost, Dom zdravlja Ljubuški, kao projektni partner, sudjeluje u još jednom velikom projektu prekogranične suradnje iz Programa Interreg IPA CBC 2014. - 2020. Projekt, simboličnog akronima IMPHACT je tematski naslonjen na palijativnu skrb, odnosno bavi se poboljšanjem kvalitete i dostupnosti usluga palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima. Vodeći partner na projektu je Dom zdravlja Metković, a uz našu zdravstvenu ustanovu projektni partneri su Dom zdravlja Podgorica i Dom zdravlja Zenica.

Danas je u Domu zdravlja Ljubuški, nakon provedene propisane procedure javne nabave roba, upriličena primopredaja 2 laptopa (notebook), koji će se koristiti pri realizaciji planiranih projektnih aktivnosti u projektu IMPHACT.

Nabava je realizirana preko tvrtke Allied VTM d.o.o iz Sarajeva, a predmetne uređaje je ravnatelju Doma zdravlja Ljubuški Ivanu Landeki, dr.med., isporučio gospodin Samir Tozo, direktor tvrtke Allied VTM.

Također, krajem prošlog tjedna su izrađeni i promotivni materijali u sklopu ovog projekta, koji su ranije dizajnirani sukladno svim uputama iz Programskih pravila. Sama izrada i isporuka promotivnih materijala je povjerena tvrtci Laser d.o.o. iz Ljubuškog.

Ovim putem se zahvaljujemo našim dobavljačima na dobroj suradnji i poštivanju svih dogovorenih aktivnosti te najavljujemo nastavak naših projektinih aktivnosti.

U narednom periodu je, sukladno hodogramu projekta planiran angažman vanjskog suradnika za javne nabave, koji će nam pružiti stručnu pomoć u pripremi tenderske dokumentacije za nabavku vrijedne medicinske opreme, ali i realizaciji ostalih projektnih aktivnosti.