Odjel za zdravstvenu zaštitu djece djeluje u sklopu Službe primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Ljubuški. Djelatnost zdravstvene zaštite djece odredjena je programom mjera zdravstvene zaštite i obuhvaća mjere promicanja zdravlja i prevencije bolesti te dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesne djece.

U sastavu Odjela djeluju:

- Ambulanta za bolesnu djecu gdje se zbrinjavaju akutno i kronično bolesna djeca. Na pregled se javljaju prema potrebi, a primaju se nakon provedene trijaže prema hitnosti.

- Ambulanta za zdravu djecu (praćenje ranog rasta i razvoja) gdje se obavljaju pregledi prethodno naručene djece na sistematske preglede i cijepljenje prema kalendaru cijepljenja.
Termin za slijedeći pregled djeca dobiju kod redovitih sistematskih pregleda ili se pismeno i telefonom pozivaju ukoliko su pregled i cijepljenje propušteni.


Zdravstvene usluge koje se pružaju na Odjelu:

- liječnički prvi i kontrolni pregledi akutno i kronično bolesne novorođenčadi, dojenčadi, predškolske i školske djece
- obrada pupka kod novorodjenčeta
- obrada usne šupljine kod stomatitisa novorodjenčeta
- parenteralno davanje lijekova
- inhaliranje
- EKG snimanje s očitavanjem
- primarna obrada rane i manje opekotine bez šivanja
- incizija manjeg apscesa
- sekundarna obrada površinskih rana s previjanjem

- sistematski i kontrolni pregledi djece u dobi od 0-2 mj, 3-5 mjeseci, 6-11, mjeseci, 1-3 godine, 4-6 godine i cijepljenje prema kalendaru cijepljenja u suradnji sa Cijepnim centrom Higijensko epidemiološke službe

- liječnički pregledi u svrhu imunizacije
- sistematski pregledi prije upisa u dječji vrtić
- sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole
- pregledi i obrade za ocjenu preostalih sposobnosti školskog djeteta s poteškoćama u razvoju u svrhu ostvarivanja pripadajućih prava
- savjetovanje i informacije iz područja dobrobiti i važnosti dojenja, prehrane i njege djeteta
- izdavanje liječničkih potvrda (izvoda iz dokumentacije)
- vođenje statističkih evidencija (po timu na dnevnoj bazi).

U sklopu Odjela za djecu sa rizičnom neurološkom simptomatologijom po uputama dječjeg fizijatra neurorazvojni terapeut provodi savjetovanje o pravilnom pozicioniranju i stimulaciji motorike ključne za poticanje kognitivno- psihičkog razvoja djeteta po Bobath programu
(Baby handling) i neurorazvojna terapija.
Zaposleni na Odjelu:

- Mediha Jakić, dr.med., spec.pedijatrije – Voditelj Odjela

- Ivana Vukšić, dr.med., spec pedijatrije

 

- Ljilja Zelić, med. sestra

- Snježana Mišetić, primalja

- Ivana Kraljević, med. sestra

- Ana Raguž, med. sestra.

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00h
Odjel za zdravstvenu zaštitu djece ponedjeljkom, srijedom i petkom radi u dvije smjene, a radno vrijeme 2.smjene je do 20 h

Kontakt: 039/831-580.