Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je dio Centra za rehabilitaciju u zajednici Doma zdravlja Ljubuški, a djeluje u sklopu Službe primarne zdravstvene zaštite.

Na Odjelu se vrše usluge fizikalne medicine i rehabilitacije u smislu elektroprocedura kao što su TENS, DDS(dijadinamske struje), intereferentne struje, galvanske struje, terapija ultrazvukom i laserom. Primjenju se procedure površinske termoterapije te procedure kriooblozima.

U sklopu Odjela je dvorana za vježbe, odnosno kineziterapiju te ležaj i aparat za trakciju (istezanje) vratne i slabinske kralježnice. Spec. fizijatar nakon pregleda bolesnika I postavljanja dijagnoze određuje način i trajanje tretmana, te propisuje fizikalnu i medikamentoznu terapiju.

Također, u suradnji s pedijatrijskom službom pružamo i usluge dječjeg Bobath terapeuta za djecu s neurorazvojnim poremećajima.

Zaposleni na Odjelu:
- Srećko Barić, dr. med. specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Voditelj odjela
- Dajana Volarević - viši fizioterapeut,
- Maja Šimović - viši fizioterapeut,
- Blaženka Grizelj - viši fizioterapeut,
- Ivan Rupčić - magistar fizioterapije,
- Antonija Šunjić - diplomirani fizioterapeut,
- Ante Bunoza – fizioterapeutski tehničar,
- Slava Jurčić – medicinska sestra.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:00h – 15:00h.
Kontakt telefon: 039/ 832-827
Fizikalna terapija: 039/852-957