Administrativno-pravna služba djeluje u okviru Službe zajedničkih poslova Doma zdravlja Ljubuški. Služba obavlja slijedeće poslove:

- praćenje i proučavanje svih zakonskih propisa vezanih za poslovanje Doma zdravlja Ljubuški,
- pripremanje nacrta i prijedloga normativnih akata Doma zdravlja Ljubuški,
- vođenje kadrovske i druge evidencije zaposlenih djelatnika,
- vođenje i obavljanje procedure javnih nabava,
- vođenje poslova arhiviranja dokumentacije,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Zaposleni u Službi:

- Mićo Matijašević, dipl. iur. - Voditelj Službe
- Ružica Bebek, ekonomist, administrator
- Antonio Bašić, mag. oecc., referent za javne nabave
- Frano Vidović, mag. iur., obavlja pripravnički staž od u trajanju od jedne godine, temeljem sufinanciranja Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Radno vrijeme: 07 - 15h.

Kontakt telefon: 039/831-515