Poštovani korisnici naših usluga,

ovim putem Vas obavještavamo da smo nakon uvođenja novog sustava IP telefonije u Dom zdravlja Ljubuški dobili nove mogućnosti kako poboljšati naše usluge u smislu novih opcija kontaktiranja naših službi/odjela putem fiksnih telefona i naručivanja na pojedine preglede ili dijagnostičke pretrage u našoj ustanovi. Ranije smo imali dosta problema s prevelikim brojem poziva na telefonske brojeve, koji se koriste na Odjelu obiteljske medicine, a sada Vam nudimo mogućnost da zavisno od Vaših potreba, direktno telefonski kontaktirate naše službe/odjele, naručite se na preglede/dg. pretrage ili dobijete bilo kakvu informaciju o našim uslugama.

U nastavku šaljemo brojeve fiksnih telefona koje smo upravo aktivirali, kao i ostale fiksne brojeve telefona Doma zdravlja Ljubuški koji su bili aktivni od ranije. Ukoliko bude potrebno, popis telefonskih brojeva možemo u narednom periodu i dodatno proširiti.
S poštovanjem,

UPRAVA DZ LJUBUŠKI

POPIS SVIH AKTIVNIH FIKSNIH BROJEVA TELEFONA U DZ LJUBUŠKI

novi tel broj

Napomena: Novi fiksni brojevi telefona su istaknuti boldiranjem.