Na temelju članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, Odluke o prodaji motornog vozila putem ponovljene pisane zatvorene dražbe, broj:  491/2022 od 10. svibnja 2022. god., ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški, objavljuje slijedeći: JAVNI OGLAS za prodaju motornog vozila u vlasništvu Doma zdravlja Ljubuški, putem pisane ponovljene zatvorene dražbe

 bornstein pdf icon 
 JAVNI OGLAS