Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI
KRIZNI STOŽER

DOM ZDRAVLJA  LJUBUŠKI
DR. ANTE VUKŠIĆA 3
88320 LJUBUŠKI

Ljubuški, 11. ožujka 2020. god. 
 
Poštovani korisnici naših usluga,
 
Ovim putem Vas obavještavamo da se zbog epidemije novog corona virusa, prema preporukama federalnog i županijskog Kriznog stožera, u Domu zdravlja Ljubuški, do daljnjeg, odgađaju: