Poštovani korisnici usluga Doma zdravlja Ljubuški,

prateći naredbe Kriznih stožera Ministarstva zdravstva FBiH i ŽZH koje su vezane za pandemiju novog corona virusa, još jednom Vas molimo da se u Dom zdravlja Ljubuški dolazi samo u hitnim situacijama uz prethodni telefonski dogovor s nadležnim liječnikom.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI
KRIZNI STOŽER

Grude, 12. ožujka 2020. godine