DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
Dr.Ante Vukšića 3
88320 Ljubuški
                                     

 

Poštovani korisnici naših usluga,

budući da je proglašeno izvanredno stanje u Federaciji BIH, Dom  zdravlja Ljubuški je od danas, 18.ožujka, prilagodio organizaciju rada sukladno donešenim naredbama.

Prema preporuci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnoiiercegovačke, a u uvjetima promijenjene epidemiotošite situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO progiasila pandemiju novog koronavirusa {C0VID-19}, sve osobe s privremenim iti stalnim boravkom u F/BiH koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja {Kina, ttalija, Južna Koreja, Iran, Francuska, Njemačka i Španjolska) trebaju se javiti Zavodu za javno zdravstvo, mjesnom Domu zdravlja ili nadležnom sanitarnom inspektoru radi daljnjeg postupanja.