Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama ( Narodne novine ŽZH broj: 7 / 98, 21/12 i 2/21), članka 8. stavak (7) i (8) Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), Odluke ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški, broj: 638/ 2023 od 30. lipnja 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, dana 30. lipnja 2023.godine, donosi: POSLOVNIK O RADU
POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI

LISTA ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

U medicinski indiciranim slučajevima, a na temelju nalaza i ocjene ovlaštenih doktora medicine - specijalista određene grane medicine, osiguranim osobama osiguravaju se ortopedska i druga pomagala od standardnog materijala u obujmu, s rokovima trajanja i uz naknadu iz sredstava zdravstvenog osiguranja.

bornstein pdf icon
Lista ortopedskih pomagala

Rp =  Lijekovi koje liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati na recept.

Rp/Sp =  Lijekovi koje liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati samo uz nalaz specijalista odgovarajuće grane medicine ili bolničkog otpusnog pisma.
Preslik nalaza ili otpusnog pisma mora se nalaziti u zdravstvenom kartonu.

Rp/Sp LP =   Lijekovi koji se mogu propisati samo uz rješenje Povjerenstva za propisivanje lijekova ZZOŽZH.
Preslik rješenja mora biti priloženau zdravstvenom kartonu.

§ =                Opojne droge. Lijekovi se moraju propisati na dvostrukom receptu.

*Lijekovi za akutna bolesna stanja propisuju se najduže do sedam dana, a za kronična bolesna stanja do trideset dana.

bornstein pdf icon
LISTA LIJEKOVA