Služba specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite organizirana je kroz odjele:

- Odjel radiološke dijagnostike,

- Odjel za dermatologiju i venerologiju

- Odjel za očne bolesti

- Odjel za interne bolesti

- Kardiološka služba.

 

Služba primarne zdravstvene zaštite organizirana kroz sljedeće odjele:

– Odjel obiteljske medicine s patronažom,

– Odjel hitne medicinske pomoći s kućnim liječenjem,

– Odjel zdravstvene zaštite žene,

– Odjel zdravstvene zaštite djece do sedam godina,

– Odjel zubozdravstvene zaštite,

– Odjel epidemiologije, higijene i socijalne medicine,

– Odjel medicine rada i sporta,

– Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

– Odjel za zdravstvenu zaštitu TBC i plućnih bolesti,

– Centar za mentalnu rehabilitaciju u zajednici,

– Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici,

– Centar za palijativnu skrb – HOSPICIJ.

Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Ljubuški (SHMP), poseban je vid zdravstvene zaštite, čije je glavno obilježje izvanbolničko djelovanje s ciljem pružanja neophodne i neodgodive medicinske pomoći, čijim bi se nepoduzimanjem teže narušilo zdravlje ili izazvalo trajno oštećenje zdravlja i ugrozio život bolesnika.

Služba zajedničkih poslova je organizirana kroz financijsko računovodstvenu i pravno administrativnu službu.

Šefica financijsko računovodstvene službe: Božana Planinić, mag.oec.

Šef pravno administrativne službe: Mićo Matijašević, dipl. iur.