Misija Doma zdravlja Ljubuški

- Pružiti kvalitetnu primarnu i specijalističko - konzultativnu zdravstvenu zaštitu cjelokupnom stanovništvu Grada Ljubuškog te primjenjivati pristupačne i učinkovite zdravstvene programe, koji bi u okvirima naših mogućnosti, zadovoljili sve potrebe društvene zajednice.
- Održati povjerenje korisnika naših usluga u zdravstveni sustav kroz adekvatnu komunikaciju sa svakim bolesnikom i kontinuiranu brigu o njegovom fizičkom, ali i mentalnom zdravlju.
- Raditi na promociji zdravog načina života i poboljšanju dostupnosti preventivnih pregleda kao garancije za smanjenje učestalosti brojnih kroničnih bolesti.