UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA LJUBUŠKI:

- Slaven Tomić, predsjednik;
- Ana Bubalo, član;
- Valerija Lauc, član;
- Anita Keža, član;
- Franka Markotić, član.

Obavlja poslove iz nadležnosti Upravnog vijeća zdravstvene ustanove, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke, odredbama Statuta Doma zdravlja Ljubuški, odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški te ostalim važećim pravilnicima i drugim podzakonskim aktima iz ove oblasti.

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški uređuje se organizacija i način rada, sazivanje sjednica, način rada na sjednicama, donošenje odluka, prava i obveze predsjednika i članova, kao i ostalih osoba koje sudjeluju ili pomažu u radu, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški.

bornstein pdf icon
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški