- Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški: Ivan Landeka, dr. med.

- Obavlja poslove iz nadležnosti ravnatelja zdravstvene ustanove, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Županije Zapadnohercegovačke i odredbama Statuta Doma zdravlja Ljubuški, te njihovim podzakonskim aktima.
- Odlučuje o pravima iz radnog odnosa svih zaposlenika te osigurava poštivanje odredbi kolektivnih ugovora vezanih za oblast zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj.


Tajnica ureda: Danijela Gašpar.


Glavna sestra Doma zdravlja Ljubuški: Mirjana Džajić, mag. sestrinstva.

- Obavlja poslove glavne medicinske sestre, sukladno Pravilniku o radu Doma zdravlja Ljubuški i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Ljubuški.