Služba zajedničkih poslova je organizirana kroz financijsko računovodstvenu i pravno administrativnu službu.

Šefica financijsko računovodstvene službe: Božana Planinić, mag.oec.

Šef pravno administrativne službe: Mićo Matijašević, dipl. iur.