Rp =  Lijekovi koje liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati na recept.

Rp/Sp =  Lijekovi koje liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati samo uz nalaz specijalista odgovarajuće grane medicine ili bolničkog otpusnog pisma.
Preslik nalaza ili otpusnog pisma mora se nalaziti u zdravstvenom kartonu.

Rp/Sp LP =   Lijekovi koji se mogu propisati samo uz rješenje Povjerenstva za propisivanje lijekova ZZOŽZH.
Preslik rješenja mora biti priloženau zdravstvenom kartonu.

§ =                Opojne droge. Lijekovi se moraju propisati na dvostrukom receptu.

*Lijekovi za akutna bolesna stanja propisuju se najduže do sedam dana, a za kronična bolesna stanja do trideset dana.

bornstein pdf icon
LISTA LIJEKOVA