Vizija Doma zdravlja Ljubuški

- Osigurati visoku razinu etičnosti, profesionalnosti i pravednosti svih zaposlenika Doma zdravlja Ljubuški u kontaktu s korisnicima usluga.
- Poštovati suvremena dostignuća u području medicinske djelatnosti i omogućiti nastavak implementacije akreditacijskih standarda u zdravstvu, sukladno važećim zakonskim propisima.
- Integriranim radom menadžmenta Ustanove i svih zaposlenika izgraditi okruženje u kojem će se poštovati dostojanstvo svakog čovjeka, omogućiti individualizirani pristup i jednaka prava svakom bolesniku, cijeniti timski rad i izvrsnost te podržavati stručni napredak svakog zaposlenika.