LISTA ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

U medicinski indiciranim slučajevima, a na temelju nalaza i ocjene ovlaštenih doktora medicine - specijalista određene grane medicine, osiguranim osobama osiguravaju se ortopedska i druga pomagala od standardnog materijala u obujmu, s rokovima trajanja i uz naknadu iz sredstava zdravstvenog osiguranja.

bornstein pdf icon
Lista ortopedskih pomagala