Temeljem članka 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine ŽZH, broj: 3/13,21/17,23/20), članka 118. Zakona o radu (Službene novine FBiH, br: 26/16),članka 118. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 72. Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine ŽZH broj: 24/21), članka 68.  Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH broj: 22/21) te članka 57. stavka 1. točke b) Statuta Doma zdravlja Ljubuški na koji je Skupština ŽZH dala suglasnost (Narodne novine ŽZH, broj:17/16 i 17/18), Upravno vijeće Doma zdravlja Ljubuški, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2021. godine d o n o s i: P R A V I L N I K    O    R A D U

bornstein pdf icon
Pravilnik o radu

 

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški uređuje se organizacija i način rada, sazivanje sjednica, način rada na sjednicama, donošenje odluka, prava i obveze predsjednika i članova, kao i ostalih osoba koje sudjeluju ili pomažu u radu, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški.

bornstein pdf icon
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama ( Narodne novine ŽZH broj: 7 / 98, 21/12 i 2/21), članka 8. stavak (7) i (8) Pravilnika o upošljavanju  u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), Odluke ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški, broj: 276/2024 od 08. ožujka 2024. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, dana  08. ožujka 2024.godine, donosi:

PDF iconPOSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJE/ČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI


Kreirano: 08. ožujka 2024.godine.

 

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama ( Narodne novine ŽZH broj: 7 / 98, 21/12 i 2/21), članka 8. stavak (7) i (8) Pravilnika o upošljavanju  u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), Odluke ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški, broj: 161/2024 od 09. veljače 2024. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, dana  09. veljače 2024.godine, donosi:

PDF iconPOSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJE/ČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI


Kreirano: 09. veljača 2024.godine.