Stručno vijeće Doma zdravlja Ljubuški obavlja sljedeće poslove:

a) raspravlja i daje mišljenje o pitanjima iz područja stručnog rada,
b) predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti,
c) predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Doma zdravlja,
d) razmatra potrebu stručnog usavršavanja, te predlaže ravnatelju plan stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika, specijalizacije, subspecijalizacije,
e) skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika Doma zdravlja,
f) obavlja i druge poslove propisane Zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Stručnog vijeća: prim. Zlatko Matić, dr.med. spec. interne medicine
Članovi:
- Mile Pilatić, dr. med., spec. dermatologije i venerologije;
- Ivana Vukšić, dr.med., spec pedijatrije;
- Prim. Drago Vukojević, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije;
- Srećko Barić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije;
- Dražena Kovač, dr. med., spec. obiteljske medicine;
- Luka Pavlović, dr. med., spec. radiolog;
- Ivica Kordić, dr.med., spec. oftalmolog;
- Mladenka Tomić-Kežić, dr. med., spec. obiteljske medicine;
- Franka Bajto, dr.med.;
- Prim. Dubravka Međugorac, dr. stom.;
- Katica Zelić, prof. psihologije;
- Slavenka Granić, dipl.ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike;
- Mirjana Džajić, bacc. sestrinstva – glavna sestra DZ Ljubuški.