Služba primarne zdravstvene zaštite organizirana kroz sljedeće odjele:

– Odjel obiteljske medicine s patronažom,

– Odjel hitne medicinske pomoći s kućnim liječenjem,

– Odjel zdravstvene zaštite žene,

– Odjel zdravstvene zaštite djece do sedam godina,

– Odjel zubozdravstvene zaštite,

– Odjel epidemiologije, higijene i socijalne medicine,

– Odjel medicine rada i sporta,

– Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

– Odjel za zdravstvenu zaštitu TBC i plućnih bolesti,

– Centar za mentalnu rehabilitaciju u zajednici,

– Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici,

– Centar za palijativnu skrb – HOSPICIJ.