Da li kućni ljubimci mogu prenijeti novi koronavirus (2019 nCoV)?
Da li novi koronavirus pogađa starije ljude, ili su i mlađi ljudi prijemčivi?
Da li su antibiotici djelotvorni u prevenciji i liječenju novog koronavirusa? ...

bornstein pdf icon
Mitovi i zablude